CONVOCATOR AGOA 27.04.2016
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 2015
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2015
Bilant 2015 Remat Maramures SA
Calendar Financiar 2016 Remat
Convocator AGOA pentru data de 27.04.2016
Completare Convocator AGOA pentru data de 27.04.2016
Proiect Hotarare AGOA 27.04.2016
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane juridice
Procura generala pentru persoane juridice
Procura speciala pentru persoane juridice
Procura generala pentru persoane fizice
Procura speciala pentru persoane fizice
Proiect bugetul de venituri si cheltuieli 2016
Plan de investitii pe anul 2016