home
despre noi
Proiect POS CCE
informatii actionari
profile de aluminiu ELVIAL
profile de PVC Austroplast CCG
deseuri metalice si nemetalice
marmura compozita WALIN
calitate
servicii
contact
Puteti descarca si vizualiza cataloagele ELVIAL
Vezi aici noutatile de la REMAT MARAMURES
Despre Remat Maramures

Principala activitate desfasurata de societate este achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

De asemenea pe langa aceasta activitate de baza, am dezvoltat o serie de activitati conexe, si anume importul de profile de aluminiu marca elvial din Grecia, feronerie pentru tamplarie de aluminiu, tamplarie PVC marca CCG din Germania si feronerie pentru aceasta, alaturi de fabricarea si comercializarea produselor din marmura compozita Walin.

Societatea comerciala REMAT MARAMURES S.A. s-a privatizat în totalitate în 15.12.1998 odata cu preluarea pachetului majoritar detinut de F.P.S. (69,42%) de catre Asociatia Salariatilor PAS REMAT si semnarea contractului inclusiv plata acestor actiuni care s-a facut integral.

Societatea comerciala REMAT MARAMURES S.A. a fost înfiintata prin Hotarârea Guvernului nr. 33 din 14.01.1991 prin reorganizarea fostei Întreprinderi Judetene de Recuperare si Valorificare a Materialelor Refolosibile – I.J.R.V.M.R.

Potrivit legii, obiectul de activitate a S.C. REMAT Maramures S.A. este de colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea si comercializarea materialelor refolosibile.
La fel ca si antecesoarea sa, are acoperire la nivel judetean, cu centre de colectare la Sighetu Marmatiei si Viseu.

I.J.V.R.M.R. a luat fiinta în februarie 1980, prin unificarea D.P.C.D.M.- Depozitul de Prelucrarea si Colectarea Deseurilor Metalice si I.P.A. – Întreprinderea de Preindustrializare si Achizitii. Prin aceasta contopire profilul întreprinderii nou înfiintate s-a largit în sensul ca, pe lângâ deseurile metalice, au fost colectate si preluctrate si deseuri nemetalice (hârtie, cioburi sticla, cauciucuri) precum si materii prime de origine animala (lâna, piei de diverse specii).

În 1986 are loc separarea activitatilor de colectare a materialelor refolosibile, metalice si nemetalice, de materiile prime de origine animala luând fiinta Întreprinderea de Achizitii si Prelucrarea Materiilor Prime de origine Animala – I.A.P.M.P.O.A. ,actiunea de colectare si prelucrare a materialelor refolosibile metalice si nemetalice ramânând la I.J.R.V.M.R.

Anterior anului 1980 exista începând de prin anul 1970 Depozitul de Prelucrare si Colectarea Deseurilor Metalice – D.P.C.D.M. întreprindere ce îsi desfasura activitatea pe raza judetului Maramures, Satu Mare, Salaj cu sediul în Baia Mare. Profilul activitatii acestei întreprinderi era colectarea si prelucrarea deseurilor metalice.

La originea tuturor acestora sta I.C.M. – Întreprinderea de Colectarea Materialelor care a luat fiinta în 1948, fiind subordonata Ministerului Industriei Metalurgice.

© copyright 2009 Remat Maramures S.A. Toate drepturile rezervate.