Formulare
home
despre noi
Proiect POS CCE
informatii actionari
profile de aluminiu ELVIAL
profile de PVC Austroplast CCG
deseuri metalice si nemetalice
marmura compozita WALIN
calitate
servicii
contact
Puteti descarca si vizualiza cataloagele ELVIAL
Vezi aici noutatile de la REMAT MARAMURES
Informatii pentru actionarii Remat Maramures


Anul 2019
In aceasta sectiune vor fi publicate anual documentele de interes pentru actionari
-
-SITUATII FINANCIARE -

-RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2019 -
-RECIPISA-
-RAPORT DE REVIZUIRE-
-DECLARATIE-
-Comunicat privind disponibilitatea situatiilor financiare semestrul I 2019--

-----------------------------------------------------------------------------
-Comunicat privind disponibilitatea rezultatelor financiare la 31.12.2018 -
-Hotarare AGOA 18.04.2019-
-Procesul Verbal al sedintei AGOA din 18.04.2019-
-Proiect Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2019 BVC-
-Raport curent Hotararii AGOA 18.04.2019-
----------------------------------------------------------------------
-NOTE EXPLICATIVE-
-RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE-
-SITUATII FINANCIARE-
-Buletin de vot prin corespondenta PF 18.04.2019-
-Buletin de vot prin corespondenta PJ 18.04.2019-
-COMPLETARE Convocator AGOA 2019-
-COMUNICAT ZIAR-
-CONVOCATOR AGOA 04.03.2019-
-Imputernicire (Procura) generala PF 18.04.2019-
-Imputernicire(Procura) generala PJ 18.04.2019-
-Imputernicire (Procura) speciala PJ 18.04.2019-
-Imputernicire(Procura) speciala PF 18.04.2019-
-PROIECT Hotarare AGOA 18.04.2019-
-RAPORT CURENT AGOA 04.03.2019-

Anul 2018
In aceasta sectiune vor fi publicate anual documentele de interes pentru actionari
-COMUNICAT PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE-
COMUNICAT
DECLARATIE
RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018.pdf
BILANT_30.06.2018.pdf
RAPORTUL_AUDITORULUI_FINANCIAR-30.06.2018.pdf
ERATA la Hotararea AGOA din 20.04.2018
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din 20.04.2018
PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI AGOA din 20.04.2018
RAPORT CURENT AGOA din 20.04.2018
Proiect bugetul de venituri si cheltuieli 2018- BVC
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Comunicat privind rezultatele financiare la 31.12.2017
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR
ERATA la convocator AGOA
Comunicat privind rezultatele financiare la 31.12.2017
CONVOCATOR AGOA PENTRU 20.04.2018
Procura Generala PF AGEA 20.04.2018
Procura Generala PJ AGEA 20.04.2018
Buletin de vot prin corespondenta PF - AGEA 20.04.2018
Buletin de vot prin corespondenta PJ AGEA 20.04.2018
Procura speciala PF AGEA 20.04.2018
Procura speciala PJ AGEA 20.04.2018

Anul 2017
In aceasta sectiune vor fi publicate anual documentele de interes pentru actionari
Procura speciala PJ AGEA 18.12.2017
Procura Generala PF AGEA 18.12.2017
Procura Generala PJ AGEA 18.12.2017
Erata
CONVOCATOR AGEA PENTRU 18.12.2017
Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor SC Remat Maramures SA
Procura generala pentru persoane juridice 28.04.2017
Procura speciala pentru persoane juridice 28.04.2017
Procura generala pentru persoane fizice 28.04.2017
Procura speciala pentru persoane fizice 28.04.2017
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane fizice 28.04.2017
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane juridice 28.04.2017
Comunicat privind plata dividentelor
Remat Raportul Consiliului de Administratie
Proiect venituri si cheltuieli
Proiect Hotarare AGOA 28.04.2017
Hotarare AGOA 28.04.2017
PROCES VERBAL al SEDINTEI AGOA 28.04 28.04.2017
RAPORT CURENT AGOA 28.04.2017
Comunicat privind rezultatele financiare la 31.12.2016
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
-------------------------

Informatii actionari 2009-2016

Pentru orice fel de informatii va rugam sa ne contactati la:
Sediu S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Bd. Bucuresti nr. 51 cod 430013
Baia Mare, jud. Maramures
Tel.: +40.262.222.661
Fax: +40.262.225.690
E-mail: office@rematmm.ro
ACCES WEBMAIL
copyright 2019 Remat Maramures S.A. Toate drepturile rezervate.