Formulare
home
despre noi
Proiect POS CCE
informatii actionari
profile de aluminiu ELVIAL
profile de PVC Austroplast CCG
deseuri metalice si nemetalice
marmura compozita WALIN
calitate
servicii
contact
Puteti descarca si vizualiza cataloagele ELVIAL
Vezi aici noutatile de la REMAT MARAMURES
Informatii pentru actionarii Remat Maramures


Anul 2016
In aceasta sectiune vor fi publicate documente de interes pentru actionari.
Hotararea AGE 20.12.2016
Proiect Hotarare AGOA 20.12.2016
Procura generala pentru persoane juridice 20.12.2016
Procura speciala pentru persoane juridice 20.12.2016
Procura generala pentru persoane fizice 20.12.2016
Procura speciala pentru persoane fizice 20.12.2016
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane fizice 20.12.2016
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane juridice 20.12.2016
CONVOCATOR AGEA 2016 schimbare sediu si dividende.pdf
Comunicat privind disponibilitatea situatiilor financiare
Raport trimestrul III 2016
Bilant la 30.06.2016 Remat Maramures SA
Comunicat privind disponibilitatea situatiilor financiare
Raport semestrial la 30.06.2016
Declaratie asumare raspundere
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 2015
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2015
Bilant 2015 Remat Maramures SA
Calendar Financiar 2016 Remat
Convocator AGOA pentru data de 27.04.2016
Completare Convocator AGOA pentru data de 27.04.2016
Proiect Hotarare AGOA 27.04.2016
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta pentru persoane juridice
Procura generala pentru persoane juridice
Procura speciala pentru persoane juridice
Procura generala pentru persoane fizice
Procura speciala pentru persoane fizice
Proiect bugetul de venituri si cheltuieli 2016
Plan de investitii pe anul 2016

Anul 2015
In aceasta sectiune vor fi publicate anual documentele de interes pentru actionari.
Raport trimestrul III 2015
Comunicat 12.11.2015
Comunicat
Bilant 30.06.2015
Raport semestrial la 30.06.2015
-Calendar Financiar 2015
-ASF Decizia nr.1107
-SIBEX Decizia nr.131
-SIBEX Decizia nr.185
-BVB Decizia nr.721
Hotarari AGOA Remat 05.05.2015
Formular vot prin corespondenta AGOA 04.05.2015 Persoane Juridice
Formular vot prin corespondenta AGOA 04.05.2015 Persoane Fizice
Lista candidati pentru membru CA
COMPLETARE Convocator AGOA 4 mai 2015
Raport audit Remat 2014
Bilant SC 1214 XML v100 120215
Procura AGOA PF 04.05.2015
Procura AGOA PJ 04.05.2015
Proiect bugetul de venituri si cheltuieli 2015
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2014
PROIECT Hotarari AGOA Remat 4 Mai 2015
Convocator AGOA 4 Mai 2015
Hotararea AGEA din 14.02 - 2015
Proiect Hotararea AGEA - 2015
Procura Agea pj - 2015
Procura Agea pf- 2015
Formular vot - 2015
Convocator AGEA - 13.02.2015
Raport prezentare piete - 2015


Anul 2014
Hotarari AGOA Remat - 28.04.2014
Convocator AGOA - 28.04.2014
Completare Convocator AGOA - 28.04.2014
Buletin vot AGOA - 28.04.2014
Procura speciala AGOA - 28.04.2014
Proiect buget de venituri si cheltuieli 2014
Bilant 2013
Raport audit 2013
Raportul Consiliului de Administratie REMM 2013


Anul 2013
Hotarari AGOA Remat 30.04.2013
Hotarari AGOA 30.04.2013
Raportul Consiliului de Administratie 2012
Raport audit 2012
Bilant 2012
Convocator AGOA - aprilie 2013
Procura speciala, convocator AGOA - 30.04.2013
Buletin vot prin corespondenta - 30.04.2013
Hotarari AGEA - 18 februarie 2013
Convocator AGEA - 18 februarie 2013
Proiect hotarari AGEA Remat 18.02.2013
buletin de vot prin corespondenta 2013
AGA - procura speciala AGEA 18.02.2013
Raport de evaluare


Anul 2012
Hotarari AGOA Remat 20.04.2012
Proiect HOTARARI AGOA aprilie 2012
AGA procura speciala convocator AGAO 20.04.2012
Convocator AGOA aprilie 2012
Buletin vot prin corespondenta 20.04.2012
Hotarari AGOA Remat- 27 ianuarie 2012
Procura speciala AGOA - 27 ianuarie 2012 - forma finala
Buletin vot prin corespondenta - forma finala
Lista cu candidaturile depuse pentru membri CA
Convocator AGOA - 27 ianuarie 2012
Procura speciala AGOA - 27 ianiuarie 2012
Buletin vot prin corespondenta

Rapoarte si situatii 2011
Raportul Consiliului de Administratie REMM 2011
Raport audit 2011
Formular bilant

Anul 2011
Hotarari AGEA 2011
Hotarari AGOA 2011
Proiect hotarari AGEA 2011
Proiect hotarari AGOA 2011
Convocator AGAO si AGAE 2011
Raport Consiliu de Administratie pe 2010

Anul 2009-2010
Raport Consiliu de Administratie pe 2009
Bilantul Contabil pe 2009
Conturile de Profit si Pierdere pe 2009
Raport anual 2009 CNVM
Proiect Buget Venituri si Cheltuieli pe 2010
Proiect Hotarare AGOA aprilie 2010
Proiect Hotarare AGeA aprilie 2010
Hotararea nr. 357 a AGA Remat Sa 27.04.2010
Hotararea nr. 358 a AGEA Remat SA 27.04.2010
Convocator al Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A.
Baia Mare


Pentru orice fel de informatii va rugam sa ne contactati la:
Sediu S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Bd. Bucuresti nr. 51 cod 430013
Baia Mare, jud. Maramures
Tel.: +40.262.222.661
Fax: +40.262.225.690
E-mail: office@rematmm.ro
ACCES WEBMAIL
copyright 2018 Remat Maramures S.A. Toate drepturile rezervate.